Franta Příhonský a Ota Zourek ze Zahrádek první v cíli  .JPG